EEE54E

Světová ekonomika a její instituce

KEGarant předmětu: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalost ekonomických teorií, ekonomiky a agrárního sektoru a mezinárodního obchodu
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače se vznikem a vývojem světové ekonomiky, hlavními soudobými tendencemi a mezinárodními ekonomickými vztahy včetně jejich koordinace.

Kmenová literatura

1Cihelková, E. a kol. Světová ekonomika. Regiony a integrace (Grada Publishing, Praha, 2002)
2Jeníček, V., Foltýn, J.: Globální problémy a světová ekonomika C. H. Beck, Praha 2003
3Jeníček, V.: Globalizace světového hospodářství (C.H.Beck, Praha 2002)
4Rolný, I., Lacina, L.: Globalizace, etika, ekonomika (Rolný, Lacina 2004)
5Kolektiv autorů: Malý slovník světové ekonomiky (VŠE, Praha 2000)
6Brůžek, A.: Světová ekonomika na prahu 21. století (Velryba, Praha 2003)
7Liška, V., Stavárek, P.: Světové a regionální finanční instituce (Professional Publishing 2003)
8Romancov, M., Romancovová E.: Evropské politické a ekonomické instituce (Eurolex Bohemia, 2002)

Doporučená Literatura

1Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika (C.H.Beck, Praha 2001)
2Tomšík, K.: Světová ekonomika a její instituce, ČZU Praha - v edičním plánu 2005