ETE24E

Algoritmizace a programování

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:Výpočetní systémy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy algoritmizace, ozřejmit způsob sestavování algoritmu členěním problému na dílčí kroky, ukázat ztvárnění algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce (Borland C)

Kmenová literatura

1Brechlerová D., Jelen S.,Veselý A., Richta K. : Algoritmizace a programování v „C“,
2Kukal J. : Myšlením k algoritmům, EDUCA ‘99
3Borland International Inc. : TURBO C++ 3.00
4Data Becker Gmbh : PC intern 3.0 Systemprogrammierung, 1992

Doporučená Literatura

1Brechlerová D., Jelen S.,Veselý A., Richta K. : Algoritmizace a programování v „C“,
2Kukal J. : Myšlením k algoritmům, EDUCA ‘99
3Borland International Inc. : TURBO C++ 3.00
4Data Becker Gmbh : PC intern 3.0 Systemprogrammierung, 1992