EUE29E

Daňová teorie a politika

KOFGarant předmětu: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 13
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Výklad základních principů daňové teorie a politiky a využití těchto principů v praktické daňové politice.

Kmenová literatura

1Kubátová, K.: Daňová teorie a politika, ASPI PUBLISHING, Praha 2006
2Vančurová, A.: Daňový systém v ČR aneb učebnice daňového práva. VOX Praha, aktuální verze

Doporučená Literatura

1BŘEZINA, J.: Daňová teorie a politika. ČZU v Praze, 2005, 82 s.
2ŠIROKÝ, J.: Daňové teorie s praktickou aplikací. C. H. Beck, 2009, 249 s.