DERE13Y

Strategické řízení

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:Posláním předmětu je tvůrčí osvojení ověřených a perspektivních zásad strategického řízení prostřednictvím studia metod analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku, čímž jsou studenti vedeni ke zvládnutí procesů formulace konkurenční strategie. Obsahem předmětu je rovněž charakteristika a využití různých přístupů k tvorbě a realizaci podnikové strategie vycházejících z různého pojetí konkurenceschopnosti. Cílem tohoto předmětu je poskytnout
potřebná teoretická i praktická východiska tvorby úspěšné a efektivní strategie se zřetelem na cílově orientované řízení dlouhodobého fungování klíčových vztahů organizačních zdrojů
v moderním podniku.

Kmenová literatura

1Ansoff, I., McDonnell, E. Implanting Strategic Management.Prentice Hall International UK, 1990
2Baye, M.R. Managerial Economics and Business Strategy. McGraw-Hill:USA, 1997
3Bower, J.L. Business Policy. McGraw-Hill:USA, 1995
4Daft, R. L. Management. Thomson Learning, Ohio USA 2004
5Donelly, Gibson, Ivanicevich Management. Praha: Grada, 1999
6Fitzory, P., Hulbert, J. Strategic Management: creating valve in turbolent times. John Wiley a sons, Inc., UK 2005
7Grant, R.M. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Business:UK, 1993
8Hitt, M. A., Ireland, R. D., Hoskisson, R.E. Strategic Management: competitiveness and globalization. Santh - Western College Publishing, USA 2001
9Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: Skripta PEF ČZU, 1995
10Harvard Business Review
11Miller, A. Strategic Management, Irwin-McGraw Hill, 1998
12Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning .Prentice Hall International, UK, 1994
13Porter, M. Competitive Strategy, McMillan Publishing, Inc., 1980
14Porter, M.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, Praha, 1995
15Porter, M., Montgomery, C.: Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage.The Harward Business Review Press, USA, 1991

Doporučená Literatura

1Ansoff, I., McDonnell, E.: Implanting Strategic Management .Prentice Hall International UK, 1990
2Baye, M.R. Managerial Economics and Business Strategy. McGraw-Hill:USA, 1997
3Bower, J.L. Business Policy. McGraw-Hill:USA, 1995
4Daft, R. L. Management. Thomson Learning, Ohio USA 2004
5Donelly, Gibson, Ivanicevich Management. Praha: Grada, 1999
6Fitzory, P., Hulbert, J. Strategic Management: creating valve in turbolent times. John Wiley a sons, Inc., UK 2005
7Grant, R.M. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Business:UK, 1993