EAE29Z

Bakalářský seminář OSA

KSIGarant předmětu: Ing. Martin Pelikán, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Ekonomicko matematické metody I
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení praktických dovedností při aplikaci ekonomicko matematických metod na reálných úlohách. Seznámení s možnostmi jejich softwarové implementace

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

1Získal, J., Havlíček, J.: Ekonomicko matematické metody II., Studijní texty pro distanční studium,ČZU Praha, 2002.
2Šubrt, T., Brožová, H., Domeová, L., Kučera, P.: Ekonomicko matematické metody II.-aplikace a cvičení, PEF ČZU Praha, 2000.
3Pitel, J. a kol.: Ekonomicko matematické metódy, Príroda Bratislava, 1988
4Fiala, P., Jablonský, J., Maňas, M.: Vícekriteriální rozhodování, VŠE Praha, 1997
5Chase R.B., Aquilano N.J.: Production and Operations Management, Mc Graf-Hill Companies, USA, 1995.
6Internetové informační servery z oblasti ORMS. Například: http://www.ampl.com/, http://dss.cba.uni.edu/DSShome.html