EUE04E

Daňová soustava

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 13
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním soustavy daní v České republice a s daňovými mechanismy uplatňovanými ve státech Evropského společenství.

Kmenová literatura

1business.center.cz
2www.finance.cz
3www.czech.cz
4www.kdpr.cz
5www.mfcr.cz

Doporučená Literatura

1Šulcová, M.: Daňová soustava, skripta v elektronickém formátu
2Daňové zákony- úplná znění platná v daném roce