DEST16Y

Statistika - pro doktorské studium TF

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Statistika na úrovni magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit studenty poznatky statistiky, prohloubit znalosti z oblasti ekonomicko-statistických analýz, modelování a statistického rozhodování, které v zemích s rozvinutým tržním mechanismem je nezastupitelným nástrojem kvantitativní analýzy vývoje národního hospodářství, jeho odvětví a podniků pro určení optimální strategie rozvoje podniků, agropotravinářského komplexu a hospodářství.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, Matfyzpress, Praha, 1998.
2Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987.
3Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, J., New York, 1983.
4Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa 99, Praha 1992.
5Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, SNTL/ALFA, Praha, 1987.
6Kába, B.: Teorie pravděpodobnosti, PEF ČZU, Praha, 1996.
7Koschin, F. a kol.: STATGRAPHICS, Grada, Praha, 1992.

Doporučená Literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, Matfyzpress, Praha, 1998.
2Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987.
3Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, J., New York, 1983.
4Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa 99, Praha 1992.
5Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, SNTL/ALFA, Praha, 1987.
6Kába, B.: Teorie pravděpodobnosti, PEF ČZU, Praha, 1996.
7Koschin, F. a kol.: STATGRAPHICS, Grada, Praha, 1992.