ETE19E

Informační technologie

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ukončené Bc studium
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout syntetický pohled na rozvoj informačních technologií (IT) jak z hlediska manažera, tak z pohledu podniku.
Seznámit studenty s trendy vývoje IT a umožnit jim lepší orientaci při využití těcto technologií pro e-business.
Základní formy výuky jsou přednášky, cvičení v počítačových laboratořích a samostatná práce s PC. Studenti připravují individuální projekty na téma `Význam nových informačních technologií`.

Kmenová literatura

1Cats-Barill, W.-Thompson, R.: Information technology for managers. IRWIN 1997.512s. - ISBN 0-256-17618-3
2Greer,T: Intranety - principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 309s. - ISBN 80-7226-135-5.
3Hlavenka, J. a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web sítě. Brno, Computer Press 2001. ISBN 80-7226-163-0.
4Kosiur, D.: Elektronická komerce - principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 267s. - ISBN 80-7226-097-9
5Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9

Doporučená Literatura

1Cats-Barill, W.-Thompson, R.: Information technology for managers. IRWIN 1997.512s. - ISBN 0-256-17618-3
2Greer,T: Intranety - principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 309s. - ISBN 80-7226-135-5.
3Hlavenka, J. a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web sítě. Brno, Computer Press 2001. ISBN 80-7226-163-0.
4Kosiur, D.: Elektronická komerce - principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 267s. - ISBN 80-7226-097-9
5Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9