ETE33Z

Internetové technologie - server side

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalost relačních DBS, www technologie na straně klienta (DHTML)
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s možnostmi ve vytváření a správě dynamických web sites. Předmět je orientován na www technologie na straně serveru.
Základní formy výuky jsou: přednášky, cvičení v počítačových laboratořích a týmová práce při řešení zadaných projektů.

Kmenová literatura

1Hlavenka, J.a kol.:Vytváříme www stránky a spravujeme moderní web sítě. Brno. Computr Press 1999. 473s. - ISBN 80-7226-163-0
2Kosek,J.: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada 199. ISBN 80-7169-373-1
3Castagneto, J. and all.: Profesional PHP Programing. WROX 2000. ISBN 1-861002-96-3
4Informace na Internetu dle aktuálního významu ( např. manuály k PHP)

Doporučená Literatura

1Hlavenka, J.a kol.:Vytváříme www stránky a spravujeme moderní web sítě. Brno. Computr Press 1999. 473s. - ISBN 80-7226-163-0
2Kosek,J.: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada 199. ISBN 80-7169-373-1
3Castagneto, J. and all.: Profesional PHP Programing. WROX 2000. ISBN 1-861002-96-3
4Informace na Internetu dle aktuálního významu ( např. manuály k PHP)