EAE15Z

Stochastické a simulační modely

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Povinné předměty katedry OSA
Popis, cíl a formy výuky:Analýza ekonomických a manažerských systémů se stochastickými prvky, optimalizace rozhodovacích procesů. Přednášky, seminární forma cvičení.

Kmenová literatura

1Turban Efraim: Decision Support Systems Wiley, 4 th. ed., N.Y., 1998.
2Havlíček, J.: Stochastické modely, 1979.
3Získal, J., Havlíček, J.: Metody operační analýzy a programování, skripta VŠZ Praha, 1983.
4Kořenář, V.: Stochastické procesy, VŠE Praha, 1998.

Doporučená Literatura

1Havlíček, J.: Stochastické modely, 1979.
2Turban Efraim: Decision Support Systems Wiley, 4 th. ed., N.Y., 1998.
3Získal, J., Havlíček, J.: Metody operační analýzy a programování, skripta VŠZ Praha, 1983.
4Kořenář, V.: Stochastické procesy, VŠE Praha, 1998.