ESA03E

Statistika a biometrika

KSGarant předmětu: Ing. Radka Procházková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy matematiky, informatiky a statistiky.
Popis, cíl a formy výuky:Naučit studenty využívat základní statistické metody používané pro vyhodnocení a zobecnění výsledků biologického výzkumu. Absolventi by měli získat teoretické a praktické znalosti z okruhu statistických metod používaných pro vyhodnocení a zobecnění výsledků biologického výzkumu. Měli by být schopni induktivního uvažování a chápat obecné principy statistické metodologie, jež je nezbytná pro kvalifikované užívání statistických metod. Ke zpracování a vyhodnocování datových souborů se naučí využívat moderní statistický software. Absolventi by měli samostatně zvládat statistické a biometrické metody či postupy a jejich praktickou aplikaci při vyhodnocování zemědělských pokusů. Správně interpretovat získané výsledky a vytvářet kvalifikované praktické závěry. Měli by být schopni samostatně zpracovávat výzkumnou či praktickou úlohu a mít tak osvojené základy vědeckovýzkumné práce.

Kmenová literatura

1Artlová, M. a kol.: Sbírka příkladů ze statistiky A. VŠE, Praha, 1997
2Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research. Viley a Sons, New York, 1976
3Dufek, J., Stávková, J.: Biometrika. Vysoká škola zemědělská v Brně, Brno, 1982
4Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987
5Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. Skripta ČZU, Praha, 1998
6Meloun, M., Militký, J., Hill, M.: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Academia, Praha, 2005

Doporučená Literatura

1Brabenec, V., Šařecová, P., Hošková, P., Procházková, R., Louda, Z.: Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS. Skripta ČZU, Praha, 2004
2Brabenec, V., Šařecová, P., Ladýřová, R.,Hošková, P.: Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ. Skripta ČZU, Praha 2000.
3Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. Skripta ČZU, Praha, 1998
4Kolektiv autorů: Statistický software na ČZU . Skripta ČZU, Praha, 2009
5Louda, Z.: Řešené příklady v systému Statistica. Skripta ČZU, Praha, 2004