EREK4E

Regionální rozvoj VSRR – KS HK

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie, Veřejná ekonomie, Teorie řízení, Řízení, Marketing
Popis, cíl a formy výuky:Posluchač na základě poznání zákonitostí rozvoje území a současné
praxe porozumí zpracování a realizaci rozvojových programů. Základní
formou výuky je samostudium doplněné o konzultace zaměřené na
hlavní problémy.

Kmenová literatura

1Adamec, S. a kol.: Venkovské sídlo a krajina v územním plánování. 1. vydání. Praha: Společnost pro územní plánování 1999. ISBN 80-02-01278-X.
2Hrabánkován, M., Vosejpková M.: Regionální management. 1. vydání. České Budějovice: JČU 2002, ISBN 80-7040-564-3.
3Matoušková, Z.: Regionální a municipální ekonomika, vydání Praha: VŠE 2000. ISBN 80-245-0061-2
4Mayer, G., Tödtling F., 1a2: Regionální a urbanistická ekonomika, 1. vydání. Bratislava: Elita, 1997 a 1998. ISBN 80-8044-044-1 a ISBN 80-8044-049-2.
5Perlín, R.: Strategický plán mikroregionu. 1. vydání. Praha: MMR ČR 2002, ISBN 80-9030-0-5.
6Ústav územního rozvoje Brno: Udržitelný rozvoj území. 1. vydání. MMR ČR 2002.
7Wokoun, R. a kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 1. vydání. Praha: Justis, 2001, ISBN 80-86412-08-3.
8Wokoun, R. a kol.: Výkladový slovník regionální a strukturální politiky EU. 1. vydání. Praha: Justis 2002. ISBN 80-86412-18-0.

Doporučená Literatura

1Adamec, S. a kol.: Venkovské sídlo a krajina v územním plánování. 1. vydání. Praha: Společnost pro územní plánování 1999. ISBN 80-02-01278-X.
2Hrabánkován, M., Vosejpková M.: Regionální management. 1. vydání. České Budějovice: JČU 2002, ISBN 80-7040-564-3.
3Matoušková, Z.: Regionální a municipální ekonomika, vydání Praha: VŠE 2000. ISBN 80-245-0061-2
4Mayer, G., Tödtling F., 1a2: Regionální a urbanistická ekonomika, 1. vydání. Bratislava: Elita, 1997 a 1998. ISBN 80-8044-044-1 a ISBN 80-8044-049-2.
5Perlín, R.: Strategický plán mikroregionu. 1. vydání. Praha: MMR ČR 2002, ISBN 80-9030-0-5.
6Ústav územního rozvoje Brno: Udržitelný rozvoj území. 1. vydání. MMR ČR 2002.
7Wokoun, R. a kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 1. vydání. Praha: Justis, 2001, ISBN 80-86412-08-3.
8Wokoun, R. a kol.: Výkladový slovník regionální a strukturální politiky EU. 1. vydání. Praha: Justis 2002. ISBN 80-86412-18-0.