ELX47Z

Obchodní španělština B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:španělština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět Obchodní španělština navazuje na znalosti španělštiny na úrovni B 1. Dále rozvíjí jazykové a řečové kompetence v oblasti odborného jazyka. Zaměřuje se kontrastivní studium odborných textů ve španělštině a češtině z hlediska syntaktického a lexikálního. Při výuce se využívají znalosti odborného předmětu, zvl. Mezinárodní obchod. Zdůrazňují se i odlišnosti kulturní, jež se projevují v mezinárodních jednáních. Cvičení jsou vedena interaktivní formou, zvláště diskusní a výkladovou, využívají se i modelové hry. Studenti jsou vedeni k formulaci vlastních myšlenek na základě jazykových znalostí a kompetence v odborném předmětu.

Kmenová literatura

1Hes, A., 1996: Základy mezinárodního obchodu. Praha 1996
2Ježková, S,. 2000: Španělština v mezinárodním obchodě, Praha, ČZU
3Planells, J.M., Gualde, J., Borrás, F. 1997: Técnicas de comercio exterior, Valencie, UPU
4Dubský J. a kol., 1978: Velký španělsko-český slovník, Praha, Academia
5Aktuální internetové zdroje

Doporučená Literatura

1Ježková, S,. 2000: Španělština v mezinárodním obchodě, Praha, ČZU
2Planells, J.M., Gualde, J., Borrás, F. 1997: Técnicas de comercio exterior, Valencie, UPV
3Dubský J. a kol., 1978: Velký španělsko-český slovník, Praha, Academia
4Aktuální internetové zdroje