ERE04Z

Komunikace v řízení PAE

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Fiedler, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Psychologie, Kybernetika a teorie řízení
Popis, cíl a formy výuky:Získat teoretické poznatky ze základů vědecké komunikace v procesu řízení a praktické vyzkoušení si některých vybraných způsobů komunikace.
Jako základní forma výuky jsou využívány přednášky a cvičení. Cvičení jsou z části realizována v seminární formě, kdy studenti prezentují a obhajují samostatné seminární práce. Část cvičení je věnována nácviku komunikačních dovedností a osvojování si nástrojů komunikace.

Kmenová literatura

1Křivohlavý J. : 'Jak si navzájem lépe porozumíme' ,1988
2Hurst B. : 'Encyklopedie komunikačních technik' ,1994
3Knap M. : 'Nonverbal communication in Human incraction ', 1978
4Kohout J. : ' Rétorika ', 1995
5Servis D. : ' Tajná řeč těla ',1993

Doporučená Literatura

1Křivohlavý J. : 'Jak si navzájem lépe porozumíme' ,1988
2Hurst B. : 'Encyklopedie komunikačních technik' ,1994
3Knap M. : 'Nonverbal communication in Human incraction ', 1978
4Kohout J. : ' Rétorika ', 1995
5Servis D. : ' Tajná řeč těla ',1993