ESE01Z

Aplikovaná statistika

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Matematická statistika I, Matematická statistika II.
Popis, cíl a formy výuky:Kurs navazuje na povinné předměty Matematická statistika I a II . Cílem je prohloubit znalosti z matematické statistiky,
seznámit studenty s vybranými tématy z ekonomické a sociální statistiky. Kurs je orientován zejména na prezentaci
statistické metodologie užívané v ekonomii, obchodě a zemědělském výzkumu. Při zpracování bude využit dostupný
statistický software.

Kmenová literatura

1Noelleová, E.: Výzkum veřejného mínění, Svoboda, Praha
2Wonnacot, T.H., Wonnacot, R.J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing
3Mc Clave, J.T., Benson, P.B.: Statistics for business and economics. Dellen Publishing Company, San Francisco, California, 1988.
4Jílek, J., Moravová, J., Hronová, S.: Sociálněhospodářská statistika I. VŠE, Praha, 1995
5Moravová, J., Hronová, S., Jílek, J.: Sociálněhospodářská statistika II. VŠE, Praha, 1997
6Van Matre, J.G., Gilbreth, G.H.: Statistics for Business and Economics. BPI IRWIN, Illinois, 1987
7Wilson, H.J., Keating, B.: Business Forecasting. RWIN MC GroW-Hill, Illinois, 1994
8Plackett, R.L.: Analysis of Categorical Data. Griffin, London, 1981
9Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Academia, Praha, 1985

Doporučená Literatura

1Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat - Matematická statistika pro každého, Grada,1992
2Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, Praha, SNTL/ALFA, 1987
3Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2002
4Prášilová, M. a kol.: Předdiplomní statistický seminář - vybrané texty. ČZU, Praha, 2002
5Prášilová, M., Svatošová, L.: Statistika v příkladech. ČZU, Praha, 2004
6Moravová, J., Hronová, S., Jílek, J.: Sociálněhospodářská statistika II. VŠE, Praha, 1997