ESE02Z

Finanční a pojistná matematika

KSGarant předmětu: doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Matematika I. a II., Statistika
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s aplikacemi matematiky, typickými pro finanční a pojistné operace na domácím i mezinárodním
peněžním trhu. Některé modely populační matematiky (tabulky úmrtnosti apod.) jsou východiskem pojistných výpočtů
a jsou tedy také v kurzu obsaženy.

Kmenová literatura

1Ayres, F. Jr.: Schaum\`s s Outline Theory amd Problems of Mathematics of Finance. McGraw-Hill, New York, 1963
2Beecham, B.J.: Investment. A Professional Approach. Pitman Publishing, London, 1988
3Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. Nakladatelství HZ Praha, Praha, 1994
4Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi. Nakladatelství HZ Praha, Praha, 1994
5Frida, Pižl: Tabulky k aritmetice finanční a pojistné. Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s.r.o., Praha, 1946
6Hadjimichalakis, M.G., Hadjimichalakis, K.G.: Contemporary Money, Banking and Financial Markets. Irwin, Boston and Sydney, 1995
7McCutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann Professional Publishimg Ltd, Oxford, 1989
8Miller, P.S.: Business Mathematics. McGraw-Hill, New York, 1980
9Radová, J., Dvořák, P.: Finanční matematika pro každého. Grada, Praha, 1993
10Rassweiler, M., Rassweiler, I.: Fundamental Procedures of Financial Mathematics. MacMillan Co, New York, 1952
11Rider, P.R., Fischer, C.H.: Mathematics of Investment. Reinehart and Co, New York, 1952
12Straub, E.: Non-life Insurance Mathematics. Springer Verlag, Zurich, 1997
13Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a Vy. Prospektrum, Praha, 1994
14Treftzs, K.L., Hills, E.J.: Mathematics of Business, Accounting and Finance. Harper and Row, New York, 1956
15Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha, 1993

Doporučená Literatura

1Macháček, O.: Finanční a pojistná matematika, Prospektrum, Praha, 1996
2Macháček, O.: Basics of Financial and Insurance Mathematics, ČZU, Praha, 1999