EAE16E

Softwarové aplikace metod operačního výzkumu

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu
Předpoklady:Orientace v prostředí tabulkových procesorů, základní metody OV.
Popis, cíl a formy výuky:Modelový pohled na moderní softwarové systémy a trendy ve vývoji software pro OR/MS (Operations Research/Management Science), modely teorie grafů.

Kmenová literatura

1Dolanský V., Měkota V., Němec V.: Projektový management, Grada Publishing, Praha 1996
2Kerzer H.:Project Management: A system Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, New York, 2000
3Rosenau M.D.: Řízení projektů, Computer Press, Praha 2000
4Taha H.A.:Operations Research, Macmillan, New York 1992
5Uživatelská příručka aplikace Microsoft Project 2000, Microsoft Corp. 2000

Doporučená Literatura

1Šubrt, T., Langrová, P.: Projektové řízení I, ČZU Praha, 2004
2Langrová, P., Šubrt, T.: Projektové řízení II, ČZU Praha, 2010
3Šubrt, T, Bartoška, J.: Projektové řízení III, ČZU Praha, 2008
4Internet: http://moodle.czu.cz
5Internet: http://www.ipma.cz