IUI02E

Informatika a umělé inteligence

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s možnostmi ve vytváření a správě dynamických web sites. Předmět je orientován na www technologie na straně klienta. Základní formy výuky jsou: přednášky, cvičení v počítačových laboratořích a týmová práce při řešení zadaných projektů.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura