ELE05Z

Odborný překlad - angličtina C 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní před komisí
Předpoklady:Anglický jazyk B 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozšíření znalostí studentů v oblasti ekonomické terminologie a získání schopnosti transponovat odborný text z českého jazyka do anglického jazyka a naopak.Forma výuky: četba a překlad odborného textu, doplňovací cvičení na slovní zásobu, přednes referátu na dané téma.

Kmenová literatura

1Buckley, R.,1991: Welcome to the Free Market
2Horáková, L.,Kaftan, M., 1997: English in Economics
3The Economist, časopis

Doporučená Literatura

1Buckley, R.,1991: Welcome to the Free Market
2Horáková, L.,Kaftan, M., 1997: English in Economics
3The Economist, časopis