ESE02E

Finanční a pojistná matematika

KSGarant předmětu: doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika a Statistika na úrovni bakalářského studia
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s aplikacemi matematiky, typickými pro finanční a pojistné operace na domácím i mezinárodním
peněžním trhu. Některé modely populační matematiky (tabulky úmrtnosti apod.) jsou východiskem pojistných výpočtů
a jsou tedy také v kurzu obsaženy.

Kmenová literatura

1Beecham, B.J.: Investment. A Professional Approach. Pitman Publishing, London, 1988
2Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. Nakladatelství HZ Praha, Praha, 1994
3Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi. Nakladatelství HZ Praha, Praha, 1994
4Hadjimichalakis, M.G., Hadjimichalakis, K.G.: Contemporary Money, Banking and Financial Markets. Irwin, Boston and Sydney, 1995
5McCutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann Professional Publishimg Ltd, Oxford, 1989
6Miller, P.S.: Business Mathematics. McGraw-Hill, New York, 1980
7Radová, J., Dvořák, P.: Finanční matematika pro každého. Grada, Praha, 1993
8Straub, E.: Non-life Insurance Mathematics. Springer Verlag, Zurich, 1997
9Tepper, T., Kápl, M.: Peníze a Vy. Prospektrum, Praha, 1994
10Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha, 1993
11Walter, J.: Základy pojišťovnictví. VŠE, Praha, 1994
12Ducháčková, E.: Pojišťovnictví a pojištení. Ekopress, Praha, 2000
13Ducháčková, E.. Principy pojištěnía pojišťovnictví. Ekopress, 2003
14Koschin, F.: Aktuárská demografie. VŠE, Praha, 2000
15Williams, C.A., Smith, M.L., Young, P.C.: Risk Management and Insurance. McGraw-Hill, Inc., New York, 1995

Doporučená Literatura

1Macháček, O.: Finanční a pojistná matematika, Prospektrum, 3. doplněné vydání, Praha, 2007
2Macháček, O.: The Basics of Financial and Insurance Mathematics, ČZU, Praha, 2003