ELE03E

Obchodní korespondence a komunikace - angličtina B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Angličtina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je zvládnutí písemné i ústní komunikace v odborném (obchodním) jazyce a příslušné terminologie. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností a to zejména s ohledem na multikulturní a mezinárodní pracovní prostředí. Absolvent kurzu by měl být schopen efektivně jednat se zahraničními obchodními partnery jak ústní, tak písemnou formou.

Kmenová literatura

1Ashley, A., 1992: A Correspondence Workbook. Oxford University Press
2Ashley, A., 1998: A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press
3Kaftan, M., Horáková, L., 1997: English in Economics. Karolinum, Praha
4Kalina, M., 1998: English Economic Texts. VŠE, Praha

Doporučená Literatura

1Ashley, A., 1992: A Correspondence Workbook. Oxford University Press
2Ashley, A., 1998: A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press
3Kaftan, M., Horáková, L., 1997: English in Economics. Karolinum, Praha
4Kalina, M., 1998: English Economic Texts. VŠE, Praha
5Hewings, M: Advanced Grammar in Use, CUP 2000
6Greer, Austin F., 1999: Phrasal Verbs in Commercial Matters, Leda, Praha