EAE06E

Metody operačního výzkumu

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, lineární algebra.
Popis, cíl a formy výuky:Přehled užívaných metod, teoretický základ, ilustrace na příkladech, orientace v modelování a optimalizaci systémů, základ pro výuku dalších předmětů OR/MS (Operation Research/Management Science).

Kmenová literatura

1Dantzig, G. B.: Lineárné programovánie a jeho rozvoj, SVTL, Bratislava, 1966
2Turban, E., Meredith, J. R.: Fundamentals of management science, Irwin, Boston, 1991
3Stevenson, W. J.: Management science, Irwin, Boston, 1989
4Fiala P., Jablonský J., Maňas M.: Vícekriteriární rozhodování, VŠE Praha, 1997
5Anderson, D. R. at all: Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, West Publ., New York, 1994

Doporučená Literatura

1Brožová, H., Houška, M.: Základní metody operační analýzy, ČZU Praha, 2003
2Získal J., Brožová H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
3Získal J.: Metody optimálního rozhodování, ČZU Praha, 1995
4Získal J., Kosková I.: Cvičení z metod operační analýzy, ČZU Praha, 1995
5http://ORMS@pef.czu.cz