EAE05Z

Metody operační analýzy

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Povinné předměty katedry OSA.
Popis, cíl a formy výuky:Rozšiřuje sortiment používaných metod především z hlediska tvorby jednotlivých algoritmů řešení. Výuka probíhá ve dvou liniích, teoretická část je přednášena, praktické aplikace předpokládají samostatnou práci studentů.

Kmenová literatura

1Dantzig, G. B.: Lineárné programovánie a jeho rozvoj, SVTL, Bratislava, 1966
2Turban, E., Meredith, J. R.: Fundamentals of management science, Irwin, Boston, 1991
3Stevenson, W. J.: Management science, Irwin, Boston, 1989
4Anderson, D. R. at all: Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, West Publ., New York, 1994
5Chase, B.R. Aquilano, N.J.: Production and Operations Management. McGraw-Hill, 1995.
6Nelson, B.L.: Stochastic Modeling. McGraw-Hill 1995.
7Bonini, Ch.P.: Quantitative Analysis for Management. Irwin 1997.

Doporučená Literatura

1Brožová, H., Houška, M.: Základní metody operační analýzy, ČZU Praha, 2003
2Získal J., Brožová H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
3Pitel J. a kol.: Ekonomicko matematické metody, Príroda, Bratislava 1988
4Kořenář V.: Stochastické procesy, VŠE Praha, 1998
5Brožová, H., Houška, M., Šubrt, T.: Modely pro vícekriteriální rozhodování, ČZU Praha, 2003
6http://ORMS@pef.czu.cz