LDL18Z

Aplikovaná geobiocenologie

KGFLDGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 25
Hodin cvičení/semestr: 25
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:pedologie, dendrologie, fytocenologie a typologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět podrobně seznamuje studenty s jednotkami klasifikace, používanou při sestavování ÚSES. V návaznosti pak studenti získají základní vědomosti vytváření ÚSES a jejich realizace v terénu.

Kmenová literatura

1Buček, A., Lacina, J., 1999: Geobiocenologie II. MZLU, Brno, 260 s.

Doporučená Literatura

1Buček, A., Lacina, J., 1999: Geobiocenologie II. MZLU, Brno, 260 s.