ELX36Z

Právnická francouzština B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Francouzština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Pomoci budoucím absolventům Provozně ekonomické fakulty orientovat se v psaném a mluveném projevu. Předmět organicky spojuje problematiku jazykovou s odbornou problematikou daného oboru. Z hlediska jazykového je cílem zvládnout zvláštnosti odborného jazyka v oblasti lexikální, syntaktické s přihlédnutím ke konfrontaci s češtinou. Po stránce odborné pak získat informace týkající se zdrojů práva, právní vědy a obchodního práva.

Kmenová literatura

1Bohero F., Bordenave M.-L., 1990: Initiation au droit, Paris, Nathan Technique
2Hess-Fallon B., Simon A.-M., 1999: Droit des affaires, Paris, Dalloz

Doporučená Literatura

1Bohero F., Bordenave M.-L., 1990: Initiation au droit, Paris, Nathan Technique
2Hess-Fallon B., Simon A.-M., 1999: Droit des affaires, Paris, Dalloz