TFT11E

Stroje pro sklizeň pícnin a semenných plodin

KZSGarant předmětu: Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Absolvování předmětů TFT06E (tekutinové mechanismy) a TFT04E (Stroje pro zprac. půdy, pěstování rostlin a sklizeň okopanin).
Popis, cíl a formy výuky:Cíl předmětu:
Seznámit studenty se sklizňovými technologiemi a stroji pro sklizeň pícnin, zrnin a dalších semenných plodin. Zaměřuje se na vlastnosti zpracovávaného produktu i teoretický rozbor základních mechanismů strojů, které mají vliv na volbu a seřízení základních parametrů strojů. Spolu s hodnocením kvality práce strojů a trendů jejich vývoje umožňuje získat studentovi komplexní technický přehled pro jejich volbu, navrhování do linek, exploataci, zkoušení i obchodní činnost.
Popis předmětu:
Předmět zahrnuje technologie a hlavně stroje pro sklizeň pícnin na loukách i orné půdě a sklizeň zrnin i ostatních semenných plodin.


Kmenová literatura

1BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU v Praze, 2001, 147 s. ISBN 80-213-0738-2.
2BŘEČKA, J., MAŠEK, J., BERNÁŠEK, K.: Cvičení ze strojů pro sklizeň pícnin a obilovin. ČZU v Praze, 2001, 150 s. ISBN 80-213-0781-1.
3NEUBAUER, K. et al.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha, 1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
4SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan, 1993, 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
5STOUT, B. A. et al.: CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Vol. III, Plant Production Engineering. ASAE, Michigan, 1999, 632 pp. ISBN 1-892769-02-6.
6PERSSON, S.: Mechanics of cutting plant materials. ASAE Michigan, 1987, 288 pp. ISBN 0-916150-86-0.

Doporučená Literatura

1BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU v Praze, 2001, 147 s. ISBN 80-213-0738-2.
2BŘEČKA, J., MAŠEK, J., BERNÁŠEK, K.: Cvičení ze strojů pro sklizeň pícnin a obilovin. ČZU v Praze, 2001, 150 s. ISBN 80-213-0781-1.
3NEUBAUER, K. et al.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha, 1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
4ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. Credit, Praha, 2000, 296 s. ISBN 80-213-0614-9.