TFT12E

Stroje pro sklizeň speciálních plodin a úpravu produktů

KZSGarant předmětu: prof. Dr. Ing. František Kumhála

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Stroje a technologie v rostlinné produkci I a II, Technologie a technika rostlinné produkce, Fyzika, Technická mechanika.
Popis, cíl a formy výuky:Cíl předmětu:
Seznámit studenty se sklizňovými technologiemi a stroji pro sklizeň technických a speciálních plodin, dále s čištěním, tříděním, sušením a posklizňovou úpravou zemědělských produktů. Na základě znalostí vlastností zpracovávaného produktu i teoretického rozboru mechanismů strojů stanovit jejich optimální volbu a seřízení s ohledem na určení a kvalitu produktu.
Popis předmětu:
Předmět částečně navazuje na sklizňové stroje pro píci a semenné plodiny. Zahrnuje lisování a vázání zemědělských materiálů, sklizeň kukuřice na zrno, lnu, chmele, zeleniny, ovoce, čištění i třídění a sušení zemědělských produktů.

Kmenová literatura

1NEUBAUER, K. et al.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha 1989, 716 s., ISBN 80-209-0075-6.
2SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan 1993, 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
3STOUT, B. A. et al.: CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Vol. III, Plant Production Engineering. ASAE, Michigan 1999, 632 pp., ISBN 1-892769-02-6.
4BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU v Praze 2001, 147 s., ISBN 80-213-0738-2.
5BŘEČKA, J., MAŠEK, J., BERNÁŠEK, K.: Cvičení ze strojů pro sklizeň pícnin a obilovin. ČZU v Praze 2001, 150 s., ISBN 80-213-0781-1.

Doporučená Literatura

1BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU v Praze 2001, 147 s., ISBN 80-213-0738-2.
2BŘEČKA, J., MAŠEK, J., BERNÁŠEK, K.: Cvičení ze strojů pro sklizeň pícnin a obilovin. ČZU v Praze 2001, 150 s., ISBN 80-213-0781-1.
3NEUBAUER, K. et al.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha 1989, 716 s., ISBN 80-209-0075-6.