TFA30E

Mechanizace zahradnictví

KZSGarant předmětu: Ing. Josef Krupička, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět seznamuje posluchače s mechanizačními prostředky, používanými pro zahradnictví, ovocnářství a vinařství. Ve výuce se vychází z jednotlivých principů strojů naší i zahraniční výroby. Důraz je kladen na seřízení, obsluhu, výkonnost, energetickou náročnost a využití se zaměřením na ekonomicko-ekologické aspekty a perspektivy využití strojů. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, které budou doplněny praktickými ukázkami.
Cílem je získat znalosti o principech a zásadách používání mechanizačních prostředků v zahradnictví, ovocnářství a vinařství.

Kmenová literatura

1NEUBAUER, K.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha,1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
2PROCHÁZKA, B. et al. : Mechanizacia rastlinnej výroby, Vydavatelstvo Príroda Bratislava a SZN Praha,1986, 527 s.
3SRIVASTAVA, A.,K., GOERING, C.,E., ROHRBACH, R.,P.: Engineering Principles of Agricurtural machines. ASAE St. Joseph, Michigan, 1994, USA, 601 pp.
4ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, 2003, 275 s. ISBN 80-213-0327-1.

Doporučená Literatura

1JELÍNEK, A. et al.: Malá mechanizace, Ing. F. Savov - AGROSPOJ , Praha , 2000, 267 s.
2ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, 2003, 275 s. ISBN 80-213-0327-1.