TFE25Z

Mechanizace zahradnictví a speciálních provozů

KZSGarant předmětu: Ing. Josef Krupička, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět zahrnuje přehled techniky pro realizaci technologických postupů pěstování, sklizně a posklizňové úpravy zahradnických, ovocnářských, vinařských a chmelařských produktů. Dále přehled techniky, používané pro údržbu faremního prostředí a zájmovou činnost. Důraz je kladen zejména na principy strojů, obsluhu a seřízení s ohledem na ekonomicko-ekologické aspekty jejich provozu. Studenti se seznámí se zásadami používání strojů a strojních linek, používaných v zahradnictví, ovocnářství, vinařství, chmelařství a při údržbě faremního prostředí. Základem výuky jsou přednášky. Navazující cvičení zahrnují praktické ukázky a exkurze.

Kmenová literatura

1NEUBAUER, K.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha,1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
2PROCHÁZKA, B. et al. : Mechanizacia rastlinnej výroby, Vydavatelstvo Príroda Bratislava a SZN Praha,1986, 527 s.
3SRIVASTAVA, A.,K., GOERING, C.,E., ROHRBACH, R.,P.: Engineering Principles of Agricurtural machines. ASAE St. Joseph, Michigan, 1994, USA, 601 pp.
4ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, 2003, 275 s. ISBN 80-213-0327-1.

Doporučená Literatura

1JELÍNEK, A. et al.: Malá mechanizace, Ing. F. Savov - AGROSPOJ , Praha , 2000, 267 s.
2ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, 2003, 275 s. ISBN 80-213-0327-1.