TFX16E

Malá mechanizace

KZSGarant předmětu: Ing. Josef Krupička, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení studentů s mechanizačními prostředky, používanými na malých farmách v rostlinné výrobě, pro zahradnictví, ovocnářství a vinařství. Ve výuce se vychází z principů strojů naší i zahraniční výroby. Důraz je kladen na seřízení, obsluhu, výkonnost, energetickou náročnost a využití se zaměřením na ekonomické a ekologické aspekty. Cílem je získat znalosti o principech a zásadách používání mechanizačních prostředků na malých farmách v rostlinné výrobě, ev. v zahradnictví, ovocnářství a vinařství tak, aby absolvent mohl řídit jejich provoz, znal zásady seřízení a byl schopen hodnotit kvalitu práce.

Kmenová literatura

1NEUBAUER, K.: Stroje pro rostlinnou výrobu. SZN Praha,1989, 716 s. ISBN 80-209-0075-6.
2PROCHÁZKA, B. et al. : Mechanizacia rastlinnej výroby, Vydavatelstvo Príroda Bratislava a SZN Praha,1986, 527 s.
3SRIVASTAVA, A.,K., GOERING, C.,E., ROHRBACH, R.,P.: Engineering Principles of Agricurtural machines. ASAE St. Joseph, Michigan, 1994, USA, 601 pp.
4ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, 2003, 275 s. ISBN 80-213-0327-1.

Doporučená Literatura

1JELÍNEK, A. et al.: Malá mechanizace, Ing. F. Savov - AGROSPOJ , Praha , 2000, 267 s.
2ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, 2003, 275 s. ISBN 80-213-0327-1.