TFT04E

Stroje pro zpracování půdy, pěstování rostlin a sklizeň okopanin

KZSGarant předmětu: doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:technologie a technika rostlinné produkce
Popis, cíl a formy výuky:Ve výuce se vychází z biologické podstaty RV. Součástí výuky je teoretický rozbor funkce základních pracovních částí stroje, který vyúsťuje v konkrétní závěry o způsobech jejich regulace a pracovních možnostech.Výukovým cílem předmětu je na základě hlubokého poznání teorie funkce seznámit studenty s detailním řešením strojů.

Kmenová literatura

1MATTHEWS,G.A.: Pesticide Application Methods.Blackwell Science Ltd. Oxford GB,2000,432pp.ISBN 0-632-05473-5.
2SRIVASTAVA,A.K. et al.:Engineering Principles of Agri.Machines.ASAE St.Joseph USA,1994,601pp.ISBN 0-929355-33-4
3STOUT,B.A. et al.: CIGR Handbook of Agri.Engineering.Vol.III.ASAE St.Joseph USA,1999,632pp.ISBN 1-892769-02-6.

Doporučená Literatura

1HŮLA, J. et al.: Zpracování půdy. Brázda, s.r.o. Praha, 1997, 144 s. ISBN 80-209-0265-1.
2PÁLTIK, J. et al.: Stroje pre rastlinnú výrobu. SPU v Nitre SR, 2003, 241 s. ISBN 80-8069-200-9.
3ROH, J. et al.: Stroje používané v rostlinné výrobě. ČZU v Praze, 2004, 278 s. ISBN 80-213-0322-0.
4RYBKA, A., ŠŤASTNÝ, M.: Precizní zemědělství. ÚZPI Praha, 1999, 52 s. ISBN 80-7271-038-9.
5TRUNEČKA, K.: Technika a metody v ochraně rostlin I. MZLU Brno, 1996, 124 s. ISBN 80-7157-196-2.