TFT09E

Zpracování partikulárních látek

KZSGarant předmětu: prof. Dr. Ing. František Kumhála

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Fyzika, Technická mechanika, Termomechanika.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na teoretické předměty povinného základu, které rozšiřuje na vybrané mechanizmy strojů a zařízení, což je průpravou pro následující speciální předměty. V oblasti rozdružování a třídění podává teorii v celé šíři. Tepelné zpracování představuje širokou oblast teorie sušení a sušárenství, aplikovatelnou zejména pro zemědělské, potravinářské a částečně chemické výroby. Cílem je získat teoretické znalosti o základních pochodech ve strojích a zařízeních pro zpracování zejména zemědělských a potravinářských materiálů a některých stavebních surovin. Tyto znalosti jsou základem pro návrh, volbu a provoz stacionárních i mobilních strojů a zařízení. Ve cvičeních na praktických příkladech a laboratorních měřeních se student naučí aplikovat teoretické znalosti a vyhodnocovat získané výsledky.

Kmenová literatura

1FEDA, J.: Základy mechaniky partikulárních látek. ACADEMIA Praha 1977, 348 s.
2KEEY, R.B.: Introduction to industrial drying operations. Pergamon Press 1978.
3LONCIN, M., MERSON, R.L.: Food Engineering, Principles and selected aplications. Academic Press New York, San Francisco, London 1979, 381 pp.
4STIESS, M.: Mechanische der fahrenstechnik 1. Springer - Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1992, 350 pp., ISBN 3-540-55778-4.
5STIESS, M.: Mechanische der fahrenstechnik 2. Springer - Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1994, 343 pp., ISBN 3-540-55852-7.

Doporučená Literatura

1BERNÁŠEK, K.: Laboratorní vakuové sušení lístků vojtěšky a zrna pšenice. Pokroky v mechanizácii polnohospodárstva, Nitra 1994, s.31-38.
2BERNÁŠEK, K.: Znázornění frakčního složení partikulárních látek. Aktuální problémy zemědělského výzkumu v oblasti zem.techniky, Č. Budějovice 1996, s.51-54, ISBN 80-85645-21-1.
3BERNÁŠEK, K.: Hodnocení třídění partikulárních látek. Zemědělská technika na přelomu 20.a 21.století, Kostelec n/Č.l. 1999, s.98-104, ISBN 80-213-0504-5.
4ANDĚL, A.: Mechanické pochody. Skriptum ČVUT Praha 1992, 175 s.
5NOVÁK, V., RIEGER, F.: Hydraulické pochody. Skriptum ČVUT Praha 1994, 299 s.
6FILKOVÁ, I.: Vybrané statě z potravinářské techniky. ČVUT Praha 1990, 162 s.
7KOŽEŠNÍK, J.: Teorie podobnosti a modelování, ACADEMIA Praha 1983, 216 s.