EAE09Z

Modelové systémy a informační management

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Povinné předměty katedry OSA
Popis, cíl a formy výuky:Výklad základních problémových okruhů, procvičování a individuální řešení vybraných typů úloh, zpracování skupinových projektů, literární rešerže, diskusní příspěvky, referáty.

Kmenová literatura

1Švasta J., Získal J., Vrána L.: Systémová analýza a modelování, skripta VŠZ Praha 1983
2Získal J.: Systémová analýza a modelování V. a VI.,VŠZ Praha, 1989
3Získal J., Brožová H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
4Pitel J. a kol.: Ekonomicko matematické metody, Príroda, Bratislava 1988
5Získal J.: Metody optimálního rozhodování, ČZU Praha, 1995
6Turban Efraim.: Decision Support Systems. Wiley, 4th ed., N.Y., 1998.
7Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.

Doporučená Literatura

1Švasta J., Získal J., Vrána L.: Systémová analýza a modelování, skripta VŠZ Praha 1983
2Získal J.: Systémová analýza a modelování V. a VI.,VŠZ Praha, 1989
3Získal J., Brožová H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
4Pitel J. a kol.: Ekonomicko matematické metody, Príroda, Bratislava 1988
5Získal J.: Metody optimálního rozhodování, ČZU Praha, 1995
6Turban Efraim.: Decision Support Systems. Wiley, 4th ed., N.Y., 1998.
7Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.