ERE01Z

Agroturistika a řízení malých farem PAE

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Obecná ekonomie I. a II., Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniků
Popis, cíl a formy výuky:Získat teoretické a praktické poznatky z řízení a funkcí zemědělských podniků, zabývajících se diverzifikací. Diverzifikace bude zaměřena na oblast agroturistiky, venkovské turistiky a informační služby v cestovním ruchu. Studenti se seznámí se základními metodami projektování provozních faktorů s přímou návazností na fungování tržního mechanismu v zájmu dosažení a stabilizace podnikatelských záměrů. Základní formou výuky jsou přednášky, workshopy,zpracovávání projektů.

Kmenová literatura

1Hron a kol. \` Podnikání malých firem\`. Praha:ČZU, 1994
2Burian,M.První průvodce venkovskou turistikou (Jedou k nám hosté).Brno:Typografie,1999
3Agroturistika - praktická příručka.Praha:Agrospoj č.2/1993
4Pourová, Brabencová.\`Možnosti rozvoje agroturistiky a drobného podnikání ve vybraných regionech ČR\`.Závěrečná zpráva grantu ČZU Praha, 1997
5Brabencová,H.\`Globální hodnocení regionu z hlediska zavedení a rozvoje AT a VT\`. Agrární perspektivy VII. Praha:ČZU, 1998
6Kubr, M. Poradenství pro podnikatele a manažery\`.Praha: GAPA ,1991
7Časopisy : AGROSPOJ, VENKOV, Všudybyl
8Morrison A.M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha:Victoria Publishing, 1995
9Foret M.,Foretová V. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha:Grada Publishing, 2001
10Brabencová H. Poznatky z podnikání v agroturistice. Praha:AGROmagazín č.10/2002
11Hladká J. Technika cestovního ruchu. Praha: GRADA, 1997
12Pourová M. Agroturistika-učební texty. Praha : ČZU,2002
13Stříbrná a kol.Venkovská turistika. Klatovy: \`UHLAVA , 2003

Doporučená Literatura

1Hron a kol. Podnikání malých firem.Praha:ČZU, 1994
2Brabencová H. Poznatky z podnikání v agroturistice.Praha: AGROmagazín č.1O/2002
3Morrison A.M.Marketing pohostinství a cestovního ruchu.Praha: Victoria Publishing, 1995
4Pourová, Brabencová .Možnosti rozvoje agroturistiky a drobného podnikání ve vybraných regionech ČR\`. Závěrečná zpráva grantu. Praha:ČZU, 1997
5Brabencová ,H.Globální hodnocení regionu z hlediska zavedení a rozvoje AT a VT. Agrární perspektivy VII. Praha:ČZU, 1998
6Foret M,Foretová V. Jak rozvíjet místní cestovní ruch.Praha: Grada Publishing, 2001
7Pourová M. Agroturistika-učební texty. Praha:ČZU, 2002