EUE15E

Oceňování majetku a podniků

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače s hlavními metodami používanými při oceňování majetku. Objasnit zásadní rozdíl mezi výpočtem regulovaných, administrativních cen a odhadem tržní hodnoty, která je základem při rozhodování investorů o koupi či prodeji majetku, nebo jeho zhodnocení. Přehled matematických modelů používaných pro ocenění jednotlivých kategorií majetku: nemovitosti, pozemky, přírodní zdroje, movitosti, majetková práva, cenné papíry, pohledávky a závazky, podniky. Vysvětlení metodik oceňování používaných v ČR, EU a ve světě. Teoretické znalosti budou aplikovány na oblasti podnikání v tomto oboru, rozdíl mezi činností soudních znalců a znalců pracujících na základě živnostenského zákona.

Kmenová literatura

1Ryska, J.: Oceňování majetku, ČZU Praha, 2000

Doporučená Literatura

1Ryska, J.: Oceňování majetku, ČZU Praha, 2000