LDZ71Z

Základy zemědělské a lesnické botaniky a dendrologie I.

KGFLDGarant předmětu: Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Stručný přehled obecné botaniky a fyziologie rostlin. Systematická botanika s důrazem na vybrané zemědělské a lesní taxony. Nejdůležitější rostlinná společenstva ČR.

Kmenová literatura

1ČERNOHORSKÝ, Z.: Základy rostlinné morfologie. SPN, Praha, 1964.
2DOSTÁL, J. : Nová květena ČSSR. 1. a 2. díl, Academia, Praha, 1989, 1548 s. ISBN 80-200-0095-X
3BALABÁN, K. : Lesnicky významné lišejníky, mechorosty a kapraďorosty. SZN, Praha,1960, 164 s.
4MÖLLEROVÁ. J.: Botanika skripta 1,2,[online], 2004, [cit. 2007-21-11-0:54]. https://netstorage.studenti.czu.cz/NetStorage/?/oneNet/NetStorage/KDSLD/Botanika
5KRIŽO, M., KRIŽOVÁ, E., BIES, R., VIEWEGH, J.: Atlas rostlin. Scriptum. LF ČZU, Praha, 1997, 234 s.
6VOLF, F. et al.: Zemědělská botanika. SZN, Praha, 1988.
7ZLATNÍK, A. et al.: Lesnická botanika speciální. SZN, Praha, 1970, 667 s.
8SLAVÍKOVÁ, Z.: Morfologie rostlin. 2. vyd. SPN, Praha, 1990.
9VOTRUBOVÁ, O.: Anatomie rostlin. Karolinum, Nakladatelství UK, Praha, 1999

Doporučená Literatura

1ČERNOHORSKÝ, Z.: Základy rostlinné morfologie. SPN, Praha, 1964.
2DOSTÁL, J. : Nová květena ČSSR. 1. a 2. díl, Academia, Praha, 1989, 1548 s. ISBN 80-200-0095-X
3BALABÁN, K. : Lesnicky významné lišejníky, mechorosty a kapraďorosty. SZN, Praha,1960, 164 s.
4MÖLLEROVÁ. J.: Botanika skripta 1,2,[online], 2004, [cit. 2007-21-11-0:54]. https://netstorage.studenti.czu.cz/NetStorage/?/oneNet/NetStorage/KDSLD/Botanika
5KRIŽO, M., KRIŽOVÁ, E., BIES, R., VIEWEGH, J.: Atlas rostlin. Scriptum. LF ČZU, Praha, 1997, 234 s.
6VOLF, F. et al.: Zemědělská botanika. SZN, Praha, 1988.
7ZLATNÍK, A. et al.: Lesnická botanika speciální. SZN, Praha, 1970, 667 s.