ERE01E

Agroturistika a řízení malých farem PAA, VSRR

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Obecná ekonomie I. a II., Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniků
Popis, cíl a formy výuky:Získat teoretické a praktické poznatky z řízení a funkcí zemědělských podniků, zabývajících se diverzifikací. Diverzifikace bude zaměřena na oblast agroturistiky, venkovské turistiky a informační služby v cestovním ruchu. Studenti se seznámí se základními metodami projektování provozních faktorů s přímou návazností na fungování tržního mechanismu v zájmu dosažení a stabilizace podnikatelských záměrů. Základní formou výuky jsou přednášky, workshopy,zpracování projektů a exkurze.

Kmenová literatura

1Hron a kol.: \`Podnikání malých firem\`, ČZU Praha, 1994
2Kolektiv : \`Podpora rozvoje agroturistiky místní správu\` učební text, Agentura pro trh práce a sociální politiku AGROPHARE 1995
3Agroturistika - praktická příručka, 2/1993, Agrospoj Praha
4Pourová, Brabencová :Možnosti rozvoje agroturistiky a drobného podnikání ve vybraných regionech ČR, závěrečná zpráva grantu ČZU Praha, 1997
5Brabencová : Globální hodnocení regionu z hlediska zavedení a rozvoje AT a VT, Agrární perspektivy VII, ČZU Praha, 1998
6Kubr M. : \`Pporadenství pro podnikatele a manažery\`, I. a II. díl, GAPA Praha, 1991
7Časopisy : AGROSPOJ, VENKOV, Všudybyl, COT
8Morrison A.M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Victoria Publishing, Praha 1995
9Foret M.,Foretová V.: Jak rozvíjet místní cestovní ruch, GRADA Publishing, Praha 2001
10Brabencová H.: Poznatky z podnikání v agroturistice, AGROmagazín č.10/2002, Praha 2002
11Hladká J.: Technika cestovního ruchu, GRADA, Praha 1997
12Pourová M.:Agroturistika-učební texty, ČZU Praha, 2002
13Stříbrná a kol.: Venkovská turistika, SAPARD, \`UHLAVA o.p.s.,Klatovy 2003

Doporučená Literatura

1Hron a kol.: \`Podnikání malých firem\`, ČZU Praha, 1994
2Brabencová H.:Poznatky z podnikání v agroturistice, AGROmagazín č.10/2002, Praha 2002
3Morrison:Marketing pohostinství a cestovního ruchu.Victoria Publishing,Praha 1995
4Pourová, Brabencová :Možnosti rozvoje agroturistiky a drobného podnikání ve vybraných regionech ČR, závěrečná zpráva grantu ČZU Praha, 1997
5Brabencová : Globální hodnocení regionu z hlediska zavedení a rozvoje AT a VT, Agrární perspektivy VII, ČZU Praha, 1998
6Foret,Foretová: Jak rozvíjet místní cestovní ruch. GRADA Publishing,Praha 2001
7Pourová: Agroturistika-učební texty, ČZU Praha, 2002