LDL04E

Botanika lesnická II.

KGFLDGarant předmětu: Mgr. Ing. Michaela Češková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět zahrnuje stručné uvedení do problematiky systematického členění rostlin a podrobnou výuku systému nižších a vyšších rostlin se zaměřením na druhy rostoucí v lese a na jejich význam pro hodnocení stanoviště (světlo, vlhko, půdní vlastnosti, nadmořská výška).

Kmenová literatura

1BALABÁN, K. : Lesnicky významné lišejníky, mechorosty a kapraďorosty. SZN, Praha,1960, 164 s.
2ČERVENKA, M. et al. : Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Príroda a.s., Bratislava, 1993, 393 s. ISBN 80-07-00583-8
3DOSTÁL, J. : Nová květena ČSSR. 1. a 2. díl, Academia, Praha, 1989, 1548 s. ISBN 80-200-0095-X
4FÉR, F. : Systematická botanika lesnická - I. díl. (Rostliny výtrusné) LF VŠZ, Praha, 1992, 87 s.
5FÉR, F. : Systematická botanika lesnická - II. díl. (Rostliny krytosemenné) LF VŠZ, Praha, 1992, 195 s.
6KRIŽO, M., KRIŽOVÁ, E., BIES, R., VIEWEGH, J.: Atlas rostlin. Scriptum. LF ČZU, Praha, 1997, 234 s.
7ZLATNÍK, A. et al.: Lesnická botanika speciální. SZN, Praha, 1970, 667 s.
8MÖLLEROVÁ. J.: Botanika skripta 1,2,[online], 2004, [cit. 2007-21-11-0:54]. https://netstorage.studenti.czu.cz/NetStorage/?/oneNet/NetStorage/KDSLD/Botanika
9KOBLÍŽEK, J.: Systematická botanika lesnická, MZLU, Brnp, 1999, 168 s. ISBN 80-7157-188-1

Doporučená Literatura

1BALABÁN, K. : Lesnicky významné lišejníky, mechorosty a kapraďorosty. SZN, Praha,1960, 164 s.
2ČERVENKA, M. et al. : Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Príroda a.s., Bratislava, 1993, 393 s. ISBN 80-07-00583-8
3DOSTÁL, J. : Nová květena ČSSR. 1. a 2. díl, Academia, Praha, 1989, 1548 s. ISBN 80-200-0095-X
4FÉR, F. : Systematická botanika lesnická - I. díl. (Rostliny výtrusné) LF VŠZ, Praha, 1992, 87 s.
5FÉR, F. : Systematická botanika lesnická - II. díl. (Rostliny krytosemenné) LF VŠZ, Praha, 1992, 195 s.
6KRIŽO, M., KRIŽOVÁ, E., BIES, R., VIEWEGH, J.: Atlas rostlin. Scriptum. LF ČZU, Praha, 1997, 234 s.
7ZLATNÍK, A. et al.: Lesnická botanika speciální. SZN, Praha, 1970, 667 s.