EED01Y

Světový obchod se zem. komoditami

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalost ekonomických teorií, ekonomiky a agrárního sektoru a mezinárodního obchodu
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit studenty poznatky z oblasti světového obchodu, který se stále ve větší míře stává determinujícím faktorem, jakož i významným výsledkem současných globalizačních a integračních procesů (se zaměřením na agrární obchod). Studenti zpracují dílčí projekt vztahující se k předmětu.

Kmenová literatura

1Gandolfo G.: International Trade Theory and Policy, Springer Vlg. Heidelberg, 1998
2Dieckheuer G.: Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Oldenbourgh Vlg., München - Wien, 1998
3Cramer G.KL., Jensen C.W.: Agricultural Economics and Agribusiness, 6th ed., New York, 1994
4Cihelková E. a kol.: Světová ekonomika-regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
5International Trade Statistics Yearbook (Year), UN
6Relevantní v čase srovnatelná data (ročenky, databáze, studie): UN, FAO, OECD, Eurostat, USDA, ČSÚ, MZe

Doporučená Literatura

1Svatoš M. et al.: Economics of Czech and Slovak Agriculture Integration with the EU, (ČZU v Praze, SPU v Nitře), Praha 1999
2Jeníček V., Foltýn J.: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H. Beck, 2003
3Boháčková I., Jeníček V., Svatoš M.: Evropská integrace, Credit, Praha 2003
4Jurášek P.: Svetové poĺnohospodárstvo, AT Publ., Bratislava 1997
5Worldwath Institute Report, Washington, D.C.
6World Bank Atlas (Year). World Bank, Washington, D.C.; FAO Trade Yerbook (Year), Roma, UN
7Časopisecká literatura, ročenky, elektronické informační zdroje: UN, OECD, Eurostat, USDA aj.