ESE08E

Seminář výpočetní statistiky

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Absolvování předmětů Matematická statistika I, II.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět syntetizuje poznatky získané v předchozích statistických kurzech (Teorie pravděpodobnosti, Matematická
statistika I, II a Aplikovaná statistika ) a jeho frekventanti by měli získat komplexní přehled o technikách sběru,
sumarizace, popisu a kvalifikované, věcně i formálně zdůvodněné induktivní analýze datových souborů z oblastí
předpokládaného uplatnění absolventů PEF (ekonomika, obchod, finance, management, marketing, pojišťovnictví,
výzkum apod.).

Kmenová literatura

1Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL, Praha, 1986
2Delwiche, L.D., Slaughter, S.J.: The Little SAS Book, SAS Publishing, Cary, NC, 2000
3Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, New York, 1982
4Sachs, L.: Applied Statistics, Springer-Verlag, New York, 1984
5SAS/LAB Software, User´s Guide, SAS Institute, Cary, NC, 1995
6SAS/ETS User´s Guide, SAS Institute, Cary, NC, 1995

Doporučená Literatura

1Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
2Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy, Professional Publishing, Praha, 2002
3Kába, B., Svatošová, L. : Matematická statistika I, PEF ČZU v Praze, 2006
4Prášilová, M., Svatošová, L.: Cvičení ze statistiky, CREDIT, Praha, 2004
5Svatošová, L., Hříbal, J., Volma, M.: Systém SAS – příručka pro uživatele, CREDIT, Praha, 2000