ZBX01E

Geodezie II.

KBUKGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:geodezie I, matematika, fyzika
Popis, cíl a formy výuky:Posluchači se naučí zacházet s dalšími moderními geodetickými přístroji (totální stanicí, přijímačemGPS), osvojí si geodetické souřadnicové výpočty, dozví se o mapovém díle v ČR, o katastru nemovitostí o fotogrammetrii a DPZ. Závěrem na odborné praxi v Kostelci nad Černými lesy vyhotoví polohopisný a výškopisný plán zadané lokality.

Kmenová literatura

1CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: Geodezie. 1.vyd. Praha: ČZU, skriptum, 2003. 196 s. ISBN 80-213-1049-9
2DUŠEK, R., RATIBORSKÝ, J., SKOŘEPA, Z.: Geodézie (Návody na cvičení I). 1.vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 1995. 96 s. ISBN 80-01-01295-6
3HAUF, M. a kol.: Geodézie. 1.vyd. Praha: SNTL, 1982. 544 s.
4KOLEKTIV: Katastr nemovitostí, Zeměměřictví. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch-Sagit, 2001. 160 s.
5KOLEKTIV : Nový zeměměřič plus. Praha: Zeměměřič plus, s.r.o., roč. 1999. 164 s.
6KOLEKTIV : Terminologický slovník Geodézie, kartografie a katastra. 1.vyd. Bratislava: ÚGKKSR, 1998. 536 s. ISBN 80-88716-36-5
7KRUMPHANZL, V.: Inženýrská geodézie I. Základy vytyčovacích prací. Praha: SNTL, 1966. 368 str.
8KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí po novele. Praha: Nakladatelství Linde, 2002. 366 str.
9MAŠÍN, Z.: Geodézie I. 2.vyd. Praha: Kartografie, 1978. 380 s.
10MAŠÍN, Z. a kol.: Geodézie II. Praha: Kartografie, 1979. 360 s.
11MICHALČÁK, O., VOSIKA, O., VESELÝ, M., NOVÁK, Z.,: Inžinierska geodézia I . SNTL Praha, Alfa Bratislava, 1985. 397 str.
12RATIBORSKÝ, J.: Geodézie 10. 1vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 2000. 234 s. ISBN 80-01/02198-X
13ŠMIDRKAL, J.: Fotogrammetrie I. . Praha:Vydavatelství ČVUT, skriptum, 1982. 226 str.
14VINKLER, F.: Geodézie. 1.vyd. Praha: VŠZ, skriptum, 1987. 303 s.
15VINKLER, F.: Geodézie. 1.vyd. Praha: VŠZ, skriptum, 1994. 338 s. ISBN 80-213-0196-1

Doporučená Literatura

1CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: Geodezie. 1.vyd. Praha: ČZU, skriptum, 2003. 196 s. ISBN 80-213-1049-9
2VINKLER, F.: Geodézie. 1.vyd. Praha: VŠZ, skriptum, 1994. 338 s. ISBN 80-213-0196-1
3VINKLER, F.: Geodézie. 1.vyd. Praha: VŠZ, skriptum, 1987. 303 s.
4KOLEKTIV: Katastr nemovitostí, Zeměměřictví. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch-Sagit, 2001. 160 s.
5KOLEKTIV : Nový zeměměřič plus. Praha: Zeměměřič plus, s.r.o., roč. 1999. 164 s.
6KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí po novele. Praha: Nakladatelství Linde, 2002. 366 str.
7ŠMIDRKAL, J.: Fotogrammetrie I. . Praha:Vydavatelství ČVUT, skriptum, 1982. 226 str.