ZBZ21Z

Mobilní geoinformační technologie

KBUKGarant předmětu: doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Geodezie, GIS I
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na výuku předmětu Geodézie a Geografické informační systémy I. Prohlubuje znalosti v oblastech teoretické geodezie (souřadnicové systémy, jejich transformace, GPS), praktické geodezie (sběr dat, vytyčování) a GIS. Studenti si v terénu osvojí práci s GPS a geodetickou totální stanicí (GTS-105N) při sběru geodat, v laboratoři pak zpracování získaných geodat ve specializovaných geodetických programech (Kokeš) a následnou tvorbu digitálních map (MicroStation, Atlas). Seznámí se s možnostmi některých GIS programů (ArcGIS, Janitor) při transformaci souřadnicových systémů. Předmět je zakončen semestrálním projektem.

Kmenová literatura

1VOŽENÍLEK, V.: Aplikovaná kartografie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s.
2RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 s. ISBN 80-248-1264-9
3RAPANT, P.: Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. 200 s. ISBN 80-248-0124-8
4NOVÁK, Z.; PROCHÁZKA, J.:Inženýrská geodézie 10. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02407-5.
5CIMBÁLNÍK, M.; MERVART, L.: Vyšší geodézie I. 2. přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002.184 s. ISBN 80-01-02527-6.
6CIMBÁLNÍK, M.; MERVART, L.: Vyšší geodézie II. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999.178 s. ISBN 80-01-01628-5
7BAYER, T.: Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation. VÚGTK Zdiby, 2003. 273 s. ISBN 80-85881-21-7
8SÝKORA, P.: MicroStation V8 XM edition: Podrobná uživatelská příručka. Computer press, 2007. ISBN: 978-80-251-1523-7
9KLEUSBERG, A.; TEUNISSEN, P.J.G.: GPS for Geodesy. Springer, 1998. 650 s. ISBN 3540636617.
10HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; COLLINS, J.: GPS: Theory and Practice. 4. vyd. Springer, 1997. 370 s. ISBN 3211828397.

Doporučená Literatura

1VOŽENÍLEK, V.: Aplikovaná kartografie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s.
2RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 s. ISBN 80-248-1264-9
3RAPANT, P.: Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. 200 s. ISBN 80-248-0124-8
4NOVÁK, Z.; PROCHÁZKA, J.:Inženýrská geodézie 10. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02407-5.
5CIMBÁLNÍK, M.; MERVART, L.: Vyšší geodézie I. 2. přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002.184 s. ISBN 80-01-02527-6.
6BAYER, T.: Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation. VÚGTK Zdiby, 2003. 273 s. ISBN 80-85881-21-7
7SÝKORA, P.: MicroStation V8 XM edition: Podrobná uživatelská příručka. Computer press, 2007. ISBN: 978-80-251-1523-7