ZBZ18E

Organizace a evidence půdního fondu

KBUKGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 12
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:matematika, fyzika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je informovat studenty o geodezii a katastru nemovitostí s důrazem na jejich vývoj. Během výuky se seznámí s metodami měření délek, úhlů a převýšení. Získané znalosti procvičí v terénu pomocí klasických i nejmodernějších přístrojů (totálních stanic a přijímačů GPS). Dále se student seznámí s metodami ochrany zemědělského půdního fondu a jeho organizací prostřednictvím pozemkových úprav.

Kmenová literatura

1CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: Základy geodezie. 1.vyd. Praha: ČZU, skriptum, 2003. 131 s. ISBN 80-213-1051-0
2CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: Geodezie. 1.vyd. Praha: ČZU, skriptum, 2003. 196 s. ISBN 80-213-1049-9
3DUMBROVSKÝ, M.: Prozatimní metodický návod k projektování KPÚ. Praha: VÚMOP Zbraslav, 1992
4DUŠEK, R., RATIBORSKÝ, J., SKOŘEPA, Z.: Geodézie (Návody na cvičení I). 1.vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 1995. 96 s. ISBN 80-01-01295-6
5KOLEKTIV: Katastr nemovitostí, Zeměměřictví. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch-Sagit, 2001. 160 s.
6KOLEKTIV : Nový zeměměřič plus. Praha: Zeměměřič plus, s.r.o., roč. 1999. 164 s.
7KOLEKTIV : Terminologický slovník Geodézie, kartografie a katastra. 1.vyd. Bratislava: ÚGKKSR, 1998. 536 s. ISBN 80-88716-36-5
8KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí po novele. Praha: Nakladatelství Linde, 2002. 366 str.
9LÖW, J. a kol.: Rukověť projektanta USES . Doplněk Brno. 1995
10RATIBORSKÝ, J.: Geodézie 10. 1vyd. Praha: ČVUT, skriptum, 2000. 234 s. ISBN 80-01/02198-X
11ŠVEHLA, F., VAŇOUS, M.: Pozemkové úpravy . Praha: ČVUT , skriptum, 1997
12VINKLER, F.: Geodézie. 1.vyd. Praha: VŠZ, skriptum, 1994. 338 s. ISBN 80-213-0196-1
13SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování. Praha: Nakladatelství N. Skleničková, 2003
14SKÁLA, P.: Katastr nemovitostí . Praha: Nový zeměměřič, roč.1999. č.4. 31 s.

Doporučená Literatura

1CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: Základy geodezie. 1.vyd. Praha: ČZU, skriptum, 2003. 131 s. ISBN 80-213-1051-0
2CHAMOUT, L., SKÁLA, P.: Geodezie. 1.vyd. Praha: ČZU, skriptum, 2003. 196 s. ISBN 80-213-1049-9
3DUMBROVSKÝ, M.: Prozatimní metodický návod k projektování KPÚ. Praha: VÚMOP Zbraslav, 1992
4KOLEKTIV : Nový zeměměřič plus. Praha: Zeměměřič plus, s.r.o., roč. 1999. 164 s.
5LÖW, J. a kol.: Rukověť projektanta USES . Doplněk Brno. 1995
6ŠVEHLA, F., VAŇOUS, M.: Pozemkové úpravy . Praha: ČVUT , skriptum, 1997
7VINKLER, F.: Geodézie. 1.vyd. Praha: VŠZ, skriptum, 1994. 338 s. ISBN 80-213-0196-1