EUE06E

Finance a úvěr

KOFGarant předmětu: Ing. Jana Žehrová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Výklad základních principů finančního systému jako souboru trhů, účastníků, instrumentů, regulací a technik v návaznosti na finanční rozhodování jednotlivých subjektů finančního trhu.

Kmenová literatura

1Blake, D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995
2Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry, Praha 1994
3Jílek, J.: Finanční trhy, Grada Publishing, Praha 1997
4Jílek, J.: Finanční rizika, Grada Publishing, Praha 2000
5Kopáč, L.: Směnky a směnečné právo, Prospekta, Praha 1994
6Musílek, F.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Praha 1999
7Musílek, F.: Trhy cenných papírů, Ekopress, s.r.o., Praha 2002
8Rose, P.S.: eněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing, Praha 1994
9Sharpe, W.F., Alexander, G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1994

Doporučená Literatura

1Žehrová, J.: Finance, skripta ČZU Praha 2010
2Blake, D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing 1995
3Jílek, J.: Finanční trhy, Grada Publishing 1997
4Příslušné legislativní předpisy