LRL31E

Oceňování lesů HSSL

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Základy obecné ekonomie, ekonomika lesního hospodářství, organizace a řízení podniku
Popis, cíl a formy výuky:Účelem je seznámit studenty s teorií a praxí oceňování lesa a jeho funkcí ve společnosti. Důraz je kladen na postupy úředního a neúředního oceňování funkcí lesa v ČR a v zahraničí. Součástí předmětu je vypracování semestrální práce úředního ocenění lesního majetku podle platných předpisů na konkrétním lesním majetku, výuka na učebně, výpočty vzorových příkladů, testy, 2 dny terénní cvičení.

Kmenová literatura

1BERGEN V., BRABÄNDER, H. D.: Monetäre Bewertung Landeskultureller Leistungen der Forstwirtschaft. Universität Göttingen, 1991, s. 304.
2BARTUNĚK, J.: Ekonomika lesního hospodářství (oceňování lesů). Vysoká škola zemědělská v Brně, 1992, s. 62.
3COSTANZA R., d‘ARGE R., de GROOT R., FARBER S., GRASSO M., HANNON B., NAEEM S., LIMBURG K., PARUELO J., O‘NEIL R.V., RASKIN R., SUTTON P., van den BELT M. (1997), The value of the
4GORMAN, K. G.:Ekonomičeskaja ocenka prirodnych resurso. Nauka, Moskva, 1977, s. 236.
5GREGORY, G.R.: Resource economics for foresters. John Wiley & sons. N.Y.,1987, s. 477.
6MANTEL, W.: Waldbewertung. BLV Verlagsgesellschaft München, 1962, s. 245.
7PAPÁNEK, F.: Teória a prax funkčne integrovaného lesného hospodárstva. Lesnícke štúdie, VÚLH Zvolen, 1978, s. 218.
8PRICE, C.: The theory and application of forest economics. B. Blackwell Ltd., Oxford, 1989, s. 402.
9SEJÁK J. A KOL., Oceňování pozemků a přírodních zdrojů, nakl. Grada Publishing 1999, 256 s.
10ŠIŠÁK, L., PULKRAB, K.: Mimoprodukční cena lesa. Skriptum. VŠZ-lesnická fakulta Praha, 1994 s. 147.
11ŠIŠÁK, L., PULKRAB, K.: Kvantifikace škod na lesních porostech. Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky. Svazek 20.Centrum pro otázky životního prostředí

Doporučená Literatura

1ŠIŠÁK, L., PULKRAB, K.: Mimoprodukční cena lesa. Skriptum. VŠZ-lesnická fakulta Praha, 1994 s. 147.
2ŠIŠÁK, L., ŠVIHLA, V., ŠACH, F.: Oceňování společenské sociálně-ekonomické významnosti základních funkcí lesa. MZe, Agrospoj Praha, 2002, s. 71.
3SEJÁK, J. A KOL.: Oceňování pozemků a přírodních zdrojů. Grada, Praha, 1998, s. 256.
4MATĚJÍČEK, J., SKOLBÍK, J.: Oceňování lesa /I./ Všeobecný úvod do problematiky. Agrospoj, MZe, 1993, s. 172.