EUE18E

Řízení finančních procesů

KOFGarant předmětu: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Hlavním cílem výuky je výklad základních principů finančního managementu společností za účelem růstu společnosti a vytváření dostatečného množství likvidních prostředků. Dalším cílem je poskytnout poznatky z oblasti finanční analýzy pro potřeby finančního plánování, nabídnout metody hodnocení investičních projektů a možnosti jejich profinancování. Důraz je rovněž kladen na seznámení s aspekty nákladového controllingu a oceňování podniků (včetně účasti na řízení)

Kmenová literatura

1Brealey,R.A., Myers,S.C. : Teorie a praxe firemních financí, 2001
2Levy,H., Sarnat,M. : Kapitálové investice a finanční rozhodování, 1999
3Marek,P. a kol. : Studijní průvodce financemi podniku. Praha, Ekopress, 2006
4Strouhal,J., Židlická,R. : Účetnictví - velká kniha příkladů. Brno, Computer Press, 2007
5Valach,J. : Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha, Ekopress, 2006
6Valach,J. a kol. : Finanční strategie. Praha, Institut svazu účetních, 1997

Doporučená Literatura

1Čížek, T.: Řízení finančních procesů podniku, PEF ČZU Praha 2003
2Strouhal,J. : Finanční řízení firmy v příkladech. Brno. Computer Press, 2006
3Strouhal,J. : Případové studie z řízení finančních procesů. Praha, ČZU Praha, 2007