EST01E

Statistika - TF

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalosti matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními statistickými metodami, osvojení induktivního uvažování a pochopení základních obecných
principů statistické metodologie, které je nezbytné pro kvalifikované užívání statistických metod v praxi.

Kmenová literatura

1Seger, J.: Statistické metody pro ekonomy průmyslu. SNTL Alfa, Praha, 1988.
2Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1993.
3Linczényi, A.: Inžinierská štatistika. ALFA, Bratislava, 1973.
4Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA, Praha, 1978.
5Mendenhall, W., Sincich, T.: Statistics for te Engineering and Computer Sciences. Dellen Publishing, San Francisco, 1988.
6Van Matre, J.G., Gilbreth, G.H.: Statistics for Business and Economics. BPI IRWIN, Illinois, 1987.
7Johnson, R.: Elementary Statistics. PWS Statistics, Boston, Massachusetts, 1984.
8Wonnacot, T.H., Wonnacot, R.J.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1993.
9Hebák, P., Hustopecký, J.: Průvodce moderními statistickými metodami. SNTL, Praha, 1990.
10Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat. Educa 99, Praha, 1992.

Doporučená Literatura

1Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. PEF ČZU, Praha, 2004.
2Seger, J.: Statistické metody pro ekonomy průmyslu. SNTL Alfa, Praha, 1988.
3Svatošová, L.: Příklady ze statistiky, PEF ČZU, Praha, 2006