LRL78E

Organizace a řízení podniku HSSL KS

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 3
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Základy obecné ekonomie, ekonomika lesního hospodářství
Popis, cíl a formy výuky:Účelem je seznámit studenty s podstatou problematiky organizace a řízení lesního podniku v rámci sektoru lesního hospodářství. Studenti získají základní znalosti a praktické dovednosti v organizaci a řízení podniku, přičemž důraz je kladen na specifiku činnosti v odvětví LH a ve se zřetelem k víceúčelovému charakteru podniku v sektoru lesního hospodářství. Výuka na učebně, individuální projekty, domácí příprava.

Kmenová literatura

1ČERNÝ, M., GLÜCKAUFOVÁ, D.: Vícekriteriální rozhodování za neurčitosti. Academia, Praha, 1987, s. 146.
2KLEMPERER, W. D.: Forest Ressource Economics and Finance. McGraw-Hill, Inc. Singapure, 1996, s. 551.
3MILKOVICH, G.T., BOUDREAU, J. W.: Řízení lidských zdrojů. GRADA Praha 1993, s. 930.
4KOŘÍNEK, J.: Řízení lesního hospodářství I. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1992, s. 89.
5KOŘÍNEK, J.: Řízení lesního hospodářství II. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1995, s. 107.
6PULKRAB, K. A KOL.: Ekonomika a řízení lesního hospodářství. Matice lesnická Písek, 1993, s. 228.
7STÝBLO, J.: Manažerská motivační strategie. MANAGEMENT PRESS Praha, 1992, s. 74.
8SŮVA, J., TOMEK, G.: Podnikatelský management. NAD ZLATO Praha, 1992, s. 201.
9VLČEK, R.: Hodnotový management. MANAGEMENT PRESS Praha, 1992, s. 102.

Doporučená Literatura

1PULKRAB, K. A KOL.: Ekonomika a řízení lesního hospodářství. Matice lesnická Písek, 1993, s. 228.
2KOŘÍNEK, J.: Řízení lesního hospodářství I. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1992, s. 89.
3KOŘÍNEK, J.: Řízení lesního hospodářství II. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1995, s. 107.