ETE13E

Operační systémy I.

KITGarant předmětu: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Výpočetní systémy I. a II., Algoritmizace
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout znalosti obecných principů výstavby systémového programového vybavení (techniky přidělování paměti, procesoru, systém ovládání souborů,...) a seznámit s nejdůležitějšími operačními systémy. V rámci předmětu není podrobně obsažena problematika některých síťových operačních systémů, které jsou náplní předmětu Počítačové sítě.
Cvičení probíhají v laboratoři výpočetní techniky.

Kmenová literatura

1Čada, O.: Operační systémy. Praha, Grada, 1994. 377 s. ISBN: 80-85623-44-7
2Madnick, S., E., Donovan, J. J.: Operační systémy. Praha, SNTL, 1983. 590 s.
3Brinch Hansen, P.: Principy operačních systémů Praha, SNTL, 1979. 354 s.
4Raphael A. Finkel: An Operating Systems - Vade Mecum. Prentice Hall. [on-line] ftp://ftp.cs.uky.edu/cs/manuscripts/vade.mecum.2.pdf
5Microsoft: Windows 98 Resource Kit. Praha, Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-102-9
6Microsoft: MS Windows 2000 Professional TMCSE training Kit. Praha, Computer Press, 2000. 687 s. ISBN 80-7226-373-0
7Microsoft: MS Windows XP Professional Training Kit. Praha, Computer Press, 2002. 736 s. ISBN 80-7226-717-5
8Norton, P.: Průvodce Unixem. Praha, Unis Publishing, 1993. 562 s. ISBN 0-553-35260-1
9kolektiv: Linux - dokumentační projekt. Praha, Computer Press, 1998. 1175 s. ISBN80-7226-114-2
10Přichystal, O.: Novell NetWare 6 - podrobný průvodce. Praha, Computer Press, 2002. 522 s. ISBN 80-7226-625-X
11Hatch, B., Lee, J., Kurtz, G.:Linux - hackerské útoky, Praha, SoftPress, 2002. 576 s. ISBN 80-86497-17-8.
12Politzer, M, Pecha, J.: MS Windows XP - 1001 tipů a triků. Praha, Computer Press, 2002. 299 s. ISBN 80-7226-686-1
13Soltis, F.: System AS/400. Praha, Computer Press, 1997. 331 s. ISBN 80-7226-012-X
14Kuruc, J., Janeček, V.: Tipy a triky pro Pocket PC. Praha, Computer Press, 2002. 108 s. ISBN 80-7226-816-3
15firemní materiály (Microsoft, SuSE Linux, Novell, IBM), aktuální články a internetové zdroje

Doporučená Literatura

1Čada, O.: Operační systémy. Praha, Grada, 1994. 377 s. ISBN: 80-85623-44-7
2Microsoft: Windows 98 Resource Kit. Praha, Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-102-9
3Microsoft: MS Windows XP Professional Training Kit. Praha, Computer Press, 2002. 736 s. ISBN 80-7226-717-5
4Přichystal, O.: Novell NetWare 6 - podrobný průvodce. Praha, Computer Press, 2002. 522 s. ISBN 80-7226-625-X
5Raphael A. Finkel: An Operating Systems - Vade Mecum. Prentice Hall. [on-line] ftp://ftp.cs.uky.edu/cs/manuscripts/vade.mecum.2.pdf
6kolektiv: Linux - dokumentační projekt. Praha, Computer Press, 1998. 1175 s. ISBN80-7226-114-2
7firemní materiály (Microsoft, SuSE Linux, Novell, IBM), aktuální články a internetové zdroje