ETE34E

Informační technologie pro e-business

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ukončené Bc studium
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout syntetický pohled na rozvoj informačních technologií (IT) jak z hlediska manažera, tak z pohledu podniku.
Seznámit studenty s trendy vývoje IT a umožnit jim lepší orientaci při využití těcto technologií pro e-business.
Základní formy výuky jsou přednášky, cvičení v počítačových laboratořích a samostatná práce s PC. Studenti připravují individuální projekty na téma `Význam nových informačních technologií`.

Kmenová literatura

1Cats-Barill, W.-Thompson, R.: Information technology for managers. IRWIN 1997.512s. - ISBN 0-256-17618-3.
2Bergmen, T.P.:The Essentials Guide to Web Strategy for Entrepreneurs. Prentice Hall 2002. ISBN 0-13-062111-0.
3Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9.
4Kosiur, D.: Elektronická komerce - principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 267s. - ISBN 80-7226-097-9
5Zeldman, J.: Designing with Web Standards. New Riders Publishing Publication 2003. ISBN 0-7357-1201-8
6Harold, E.R., Means, W.S.: XML in a Nutshell. O\` Reilly 2004. ISBN 0-596-00764-7.
7Daconta, M.C.,Obrst,L.J., Smith K.T.: The Semantic Web. Wiley Publishing, Inc. 2003; ISBN 0-471-43257-1.
8Powell, T.A.: Web Design. The Complete Reference. Osborne/McGraw-Hill 2000. ISBN 0-07-212297-8
9Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2005. ISBN 0-596-00987-9
10Gala,L., Pour, J., Toman P.: Podniková informatika. Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4

Doporučená Literatura

1Havlíček Z. a kol.: Internetové technologie, PEF ČZU. Praha 2004. ISBN 80-213-1109-6
2Greer,T: Intranety - principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 309s. - ISBN 80-7226-135-5.
3Hlavenka, J.a kol.: Vytváříme www stránky. Brno, Computer Press 1999. 473s. - ISBN 80-7226-163-0.
4Kosiur, D.: Elektronická komerce - principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 267s. ISBN 80-7226-097-9.
5Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Computer Press 1999. ISBN 80-7226-176-2.
6Mindžák R.: Dokonalý Web design. Computer Press 2002
7Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004. ISBN 80-251-0347-1